image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Plán rozvoje obce 2024-2040

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Turista > Zajímavosti

Zajímavosti

Opevněný kostel v Kurdějově je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečská. Původní kostel zde stál již v roce 1350, kdy byl filiálkou kostela v Polehradicích. V roce 1390 byl povýšen na kostel farní. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru . Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstránsky řeholník Mikuláš.

Obec Kurdějov - zajímavostiStávající kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli pochází z první poloviny patnáctého století, ale jeho původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenba chrámové lodi má nádherné gotické žebrování. V tomto slohu je i kamenná křtitelnice z r. 1491 a kazatelna zdobená reliéfem 4 evangelistů s letopočtem 1522.

Krásný portál nad bočním vchodem je z pozdější doby. Za povšimnutí stojí zpodobněný hříšník klečící vlevo nahoře před andělem a vpravo vlečený dáblem.

Na jednom venkovním pilíři se nachází ve značné výšce štítek se znakem pánů z Lipé, na vedlejším pak znak velmi poškozený.

Mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m, která stojí opodál, je vklíněna do obranné zdi. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v letech 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již v r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. V původní podobě mělo každé patro věže čtyři malé věžičky (celkem 12) též ve tvaru čtyřhranného jehlance, vršek každého byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou.
Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na půl milionu korun. Nejstarší je z r. 1456, byl však přelit r. 1839, druhý je z r. 1469 a třetí, největší z roku 1606.

Obec Kurdějov - zajímavostiSeverovýchodně od kostela stojí u hradební zdi gotická kaple Všech svatých, která byla také součástí opevnění a je opatřena na všechny strany střílnami. Sešlý nápis na spodku průčelí s letopočtem 1213 nelze však brát věrohodně. Celý komplex doplňuje přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami, v popředí se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.

Z hrazeného kostela vedly rozvětvené podzemní chodby jednak do budovy tehdejší radnice, jednak směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, neboť je také opatřena střílnami a kolem budovy jsou zbytky zdiva. Hřbitov mezi kostelem a hradbami brzy nestačil pro pohřbívání, a proto  bylo přistoupeno ke zřízení nového hřbitova na svahu nad kostelem.

Něco příznačného pro Kurdějov se zračí z českého nápisu na zdi kostela s datem 1571. "Byť mne radost netiessila, žalost by mne dáwno umořila." Radostné pocity, dojmy a poznatky
skýtá vrchovatě toto jedinečné místo všem ochotným vnímat.

Kostel sv.Jana Křtitele

Nepedstavitelnou dominantou Kurdějova je po staletí kostel sv.Jana Křtitele
a je jednou nejvýznamnějších historických památek Hustopečska.Původní kostel zde stál už kolem roku 1350, tehdy ještě jako filiálka farností v Boleradicích.

Na kostel farní byl povýšen až o čtyřicet let později.Kostelnímu areálu i celé vesnici vévodí 45 m vysoká mohutná věž,vyjmečná svým odloučením od kaple, s jejimž průčelím bývala kdysi spojená dřevěným mostem.

Věž byla vybudována v letech 1511-1517 a v roce 1573 znovu opravena kvůli rozsáhlému poškození bleskem.Stejný inncident se odehrál ještě na začátku 19 století.Tehdy si narušení statiky vyžádalo rozsáhlou rekonstrukci-věž hrozila pádem-a proto byla snížena a architektura její horní části podstně zjednodušena (původně byla každá hrana zvonice vybavenajednou jehlanovitou vížkou, kterých bylo celkem 12).

Věž je vybavena třemi zvony, nejstarší pochází z roku 1456, nejtěžší z roku 1606, váží přibližně 6 tun.

Původně gotická kostelní loď s presbytaryářem z poloviny 15 století nabízí množství pozoruhodných detailů - od krásné síťové gotické strojní klenby, přes kmenou křtitelnici (1493), kazatelnou (1522),balutriádu zdobenou působivým ornamentem - tzv."plaměnkovou kružbou", jediný pozdně gotický portál s tudorským prohnutým obloukem zvaným "oslí hřbet", sochou Ukřižovaného, po jehož boku se ďábel a anděl rozhodují nad hříšníkem, až po majestátní varhany z roku 1885.

Na návrší nad kostelem se vypíná zajímavá kaple Všech svatých,pravděpodobně jeho nejstarší část. O jejím původu a stáří se vedou dodnes spory, neboť nápis n spodu průčelí s letopočtem 1213 nelze brát ážně.Kaple kdysi sloužila jako dělová bašta, aproto je silně opevněná.

Údržba kostela

Údržba sice jedinečného, ale značně rozsáhlého kostelního komplexu, byla vždy náročná. Staletí se na stavu kostela i přilehlých staveb projevila nepříznivě. Zejména po r. 1945 se zde neprováděly ani ty nejnutnější údržbářské práce, a tak na počátku 80. let bylo nutné přistoupit
k zabezpečovacím akcím, později ke generální opravě.

Křížová klenbaPrvní opravou byly záchranářské práce na nejstarší části, tedy kapli Všech svatých, kterých se zúčastnili mladí bohoslovci a studenti středních škol. V roce 1982 byla vyměněna okna ve věži a na faře. O rok později zahájil Ingstav Brno závažné rekonstrukční práce, jejichž investorem byl tehdejší odbor kultury ONV Břeclav. Stavbaři nejprve provedli statické zajištění klenby kostela železobetonovou skořepinou. V r. 1984 pokračovala injektáž kostelních stěn. Celá rekonstrukce ležela na bedrech faráře P.Václava Fišera, který kurdějovskou farnost spravoval.Ten svojí neúnavnou pílí zajistil mnoho pomocníků z celé Moravy. O dva roky později probílialy injektáže hradebních zelí, v r. 1987 kostel dostal novou měděnou střechu. Průmyslové stavby Brno zahájily fasádnické práce všech částí komplexu včetně fary. Podnik Umělecká řemesla Brno uskutečnil restaurační práce kamenických článků i interiéru kostela. Všechny práce si vyžádaly na 8 000 000 Kč. V posledním období byly péčí Městského úřadu Hustopeče na věži instalovány nové hodiny a také učiněno vše potřebné, aby mohly znovu znít proslulé kurdějovské zvony.

KazatelnaV současnosti se dokončuje interiér kostela, především restaurování hlavního oltáře. Také je zpřístupněna část podzemních chodeb jako ukázka únikových cest tohoto opevněného kostela. Dnes již mohou tuto jedinečnou památku návštěvníci obdivovat a také tak vydatně činí. Zájem je velký a obdiv neutuchající. Zatím však naprosto chybí nejzákladnější turistické zázemí, aby tento areál mohli navštěvovat všichni zájemci, turisté od nás i ze zahraničí. Avšak i zde již svítá a je otázkou ne tak dlouhého času, kdy Kurdějov už nebude zapadlým koutem, ale dostane se mu náležité satisfakce. O to se přičinili a jistě dál budou pokračovat všichni jeho obyvatelé, kteří jej neopustili v nejtěžších dobách, i ti, kteří navzdory obtížím, zde začali.

Prohlídka areálu kostela sv. Jana Křtitele i s výkladem je možná po domluvě na tel. 519 411 953,
mob. 737 829 205. 

Další informace a zajímavosti naleznete na www.kurdejov.cz