image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Hody Kurdějov
13
Hody Kurdějov
14
Hody Kurdějov
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Plán rozvoje obce 2024-2040

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kurdějov

2. Důvod a způsob založení

Obec Kurdějov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kurdějov
  Kurdějov 1,
  693 01 Hustopeče

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kurdějov
  Kurdějov 1,
  693 01 Hustopeče

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
  středa 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
  pátek 8:00 - 12:00 
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 519 412 493
  mobilní telefon: 725 111 280

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obec-kurdejov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Kurdějov
  Kurdějov 1,
  693 01 Hustopeče

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  info@obec-kurdejov.cz (OÚ; účetní Květa Vítečkovová
  starosta@obec-kurdejov.cz (Jaroslav Matýšek)

  mistostarosta@obec-kurdejov.cz (Zdeněk Matulka)
 • 4.8 ID datové schránky

   nsba2nc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1382171319/0800 (Česká spořitelna)

6. IČO

65269951

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.