image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Návrhy změn Územního plánu
29
Návrhy změn Územního plánu
30
Návrhy změn Územního plánu
31
Návrhy změn Územního plánu
1
Návrhy změn Územního plánu
2
Návrhy změn Územního plánu
3
Návrhy změn Územního plánu
4
Návrhy změn Územního plánu
5
Návrhy změn Územního plánu
6
Návrhy změn Územního plánu
7
Návrhy změn Územního plánu
8
Návrhy změn Územního plánu
9
Návrhy změn Územního plánu
10
Návrhy změn Územního plánu
11
Návrhy změn Územního plánu
12
Návrhy změn Územního plánu
13
Návrhy změn Územního plánu
14
Návrhy změn Územního plánu
15
Návrhy změn Územního plánu
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Turista > Historická místa a zajímavosti

Historická místa a zajímavosti

Překrásnou dominantou Kurdějova je po staletí kostel sv. Jana Křtitele, který je jednou z nejvýznamnějších historických památek Hustopečska. Původní kostel zde stál už kolem roku 1350, tehdy ještě jako filiálka farností v Boleradicích. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru. Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstrátský řeholník Mikuláš. Na kostel farní byl povýšen až o čtyřicet let později. Kostelnímu areálu i celé vesnici vévodí 45 m vysoká mohutná věž, výjimečná svým odloučením od kaple, s jejímž průčelím bývala kdysi spojená dřevěným mostem.

Věž byla vybudována v letech 1511-1517 a v roce 1573 znovu opravena kvůli rozsáhlému poškození bleskem. Stejný incident se odehrál ještě na začátku 19 století. Tehdy si narušení statiky vyžádalo rozsáhlou rekonstrukci-věž hrozila pádem-a proto byla snížena a architektura její horní části podstatně zjednodušena (původně byla každá hrana zvonice vybavena jednou jehlanovitou vížkou, kterých bylo celkem 12). Věž je vybavena třemi zvony, nejstarší pochází z roku 1456, nejtěžší z roku 1606, váží přibližně 6 tun.

Původně gotická kostelní loď s presbyteriánem z poloviny 15 století nabízí množství pozoruhodných detailů - od krásné síťové gotické strojní klenby, přes kamennou křtitelnici (1493), kazatelnou (1522), balustrádu zdobenou působivým ornamentem - tzv." plaměnkovou kružbou", jediný pozdně gotický portál s tudorským prohnutým obloukem zvaným "oslí hřbet", sochou Ukřižovaného, po jehož boku se ďábel a anděl rozhodují nad hříšníkem, až po majestátní varhany z roku 1885. Na jednom venkovním pilíři se nachází ve značné výšce štítek se znakem pánů z Lipé, na vedlejším pak znak velmi poškozený.

Na návrší nad kostelem se vypíná zajímavá kaple Všech svatých, pravděpodobně jeho nejstarší část. O jejím původu a stáří se vedou dodnes spory, neboť nápis na spodu průčelí s letopočtem 1213 nelze brát vážně. Kaple kdysi sloužila jako dělová bašta, a proto je silně opevněná. Mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m, která stojí opodál, je vklíněna do obranné zdi. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v letech 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již v r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. V původní podobě mělo každé patro věže čtyři malé věžičky (celkem 12) též ve tvaru čtyřhranného jehlance, vršek každého byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou. Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na půl milionu korun. Nejstarší je z r. 1456, byl však přelit r. 1839, druhý je z r. 1469 a třetí, největší z roku 1606. Celý komplex doplňuje přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami, v popředí se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.

Z kostela vedly rozvětvené podzemní chodby jednak do budovy tehdejší radnice, jednak směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, neboť je také opatřena střílnami a kolem budovy jsou zbytky zdiva. Hřbitov mezi kostelem a hradbami brzy nestačil pro pohřbívání, a proto bylo přistoupeno, ke zřízení nového hřbitova na svahu nad kostelem.

Na drobnější historické památky narazíme po celém území obce. Např. při staré cestě k bojanovickému rybníku, nyní po pravé straně vodoteče, je nedávno opravená socha sv. Marka. Pokud odbočíte před výjezdem z Kurdějova ve směru na Diváky doprava, uvidíte po levé straně kapličku Loučení Krista Pána s Pannou Marií. Ve farní kronice se o této kapli hovoří jako o malé zděné kapli sv.Anny, Ježíše , Panny Marie a sv. Josefa, nyní kapli Loučení Krista Pána s Pannou Marií, že stojí v místech kamenolomu. V roce 1840 jí zdejší soused Šimon Wies z č. 109 (na jiném místě kroniky se uvádí, že byl narozen roku 1789) věnoval obraz Loučení Pána Ježíše s Pannou Marií. Zároveň ji opatřil dubovými dveřmi. Ze zápisu se dá usuzovat, že na sebe vzal závazek její budoucí údržby a jeho předci byli možná přímo zakladatelé kaple.

Cestu do Hustopečí lemují dvoje boží muka a zdobený dřevěný kříž z 19. století. U lesní cesty do Divák, můžete narazit na kamenný smírčí kříž z roku 1663 zvaný "U Jozífka", upomínající na vraždu hustopečského měšťana Konráda Schallera, zabitého při jednom za tatarských vpádů na Moravu. V parku před farou najdete kamenný kříž z roku 1798 a sochy sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého z roku 1734.