image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Kulturní komise Obecního úřadu v Kurdějově

 

Vás srdečně zve na společné setkání důchodců, které se uskuteční v sobotu 14. ledna 2023 v sále obecního úřadu. Začátek v 17 hodin.

Těšíme se na účast všech občanů narozených v roce 1962 a starší. Občerstvení zajištěno.

Žádáme zájemce, kteří se budou chtít setkání účastnit, aby potvrdili svoji účast na obecním úřadu u paní účetní osobně, nebo telefonicky na tel. č. 519 412 493 nejpozději do pátku 6. 1. 2023.

Za kulturní komisi Jan Homola

Štítky:
Novější 1

Revize KN

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla v katastrálním území Kurdějov zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče (dále jen katastrální úřad) revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).  Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 vyhlášky č. 357/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

Zaměstnanci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou (leteckými snímky), poté pochůzkou v terénu zjistí skutečný stav, který pak porovnají se stavem evidovaným. V případě zjištění nesouladu vhodí zaměstnanci Oznámení o provedené revizi katastrálního operátu do domovní schránky, čímž vyzvou vlastníky nemovitostí k předběžnému projednání. Předmětem revize jsou především zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků, typů staveb a způsobu využití staveb.

Pro každý zjištěný nesoulad vyhotoví katastrální úřad přílohu protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí. Pokud daný nesoulad vyžaduje řešení nesouladů s dalšími orgány veřejné moci (dále jen OVM), tj. obec, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, či orgán územního plánování, zasílá katastrální úřad přílohu příslušnému OVM k vyjádření. Poté zaměstnanci katastrálního úřadu projednají osobně, na základě výzvy, s vlastníkem dotčeného pozemku, zjištěný  výsledek revize a postup odstranění nesouladu, popřípadě stanovují termín pro jeho odstranění. Informace o nedořešených nesouladech v průběhu revize se zveřejní na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Součástí revize je, mimo jiné, i slučování parcel stejného vlastníka a stejného druhu pozemku, které tvoří souvislý celek.

Dále pak budou v obci zjišťovány technickoekonomické atributy (TEA) stavebních objektů vedených v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

V důsledku revize může tedy dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání v roce následujícím po roce, ve kterém tyto změny nastaly.

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. V zájmu vlastníka by však mělo být, aby se revize na výzvu katastrálního úřadu účastnil, protože jeho účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

Katastrální úřad předem děkuje všem vlastníkům nemovitostí a občanům obce Kurdějov za jejich vstřícnost a součinnost při jednáních v rámci výše uvedených činností při revizi operátu.   

 

Ing. Martin Malec

ředitel

Katastrální pracoviště Hustopeče


Publikováno 25. 1. 2023 14:52

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie eg.d.


Publikováno 25. 1. 2023 13:23

Dětský karneval

Spolek kurdějovských maminek zve na dětský karneval, který se uskuteční 26.2. od 15:00.
Soutěže začnou od 15:30
Prosíme maminky o drobné občerstvení (buchty, bábovku, muffiny, šněky atd.)
Vstupné dobrovolné

Těšíme se! 

Publikováno 19. 1. 2023 10:25

Poděkování kurdějovským občanům

Děkujeme kurdějovským občanům za vlídné přijetí koledníků a každý příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky.


Publikováno 19. 1. 2023 10:10

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Kurdějovské domácnosti navštíví skupinky koledníků 7. ledna dopoledne. Děti, které by se chtěly ke koledování přidat, ať přijdou v sobotu v devět hodin do malého sálku u hospody


Publikováno 2. 1. 2023 15:27

Setkání důchodců

Kulturní komise Obecního úřadu v Kurdějově

 

Vás srdečně zve na společné setkání důchodců, které se uskuteční v sobotu 14. ledna 2023 v sále obecního úřadu. Začátek v 17 hodin.

Těšíme se na účast všech občanů narozených v roce 1962 a starší. Občerstvení zajištěno.

Žádáme zájemce, kteří se budou chtít setkání účastnit, aby potvrdili svoji účast na obecním úřadu u paní účetní osobně, nebo telefonicky na tel. č. 519 412 493 nejpozději do pátku 6. 1. 2023.

Za kulturní komisi Jan Homola


Publikováno 28. 12. 2022 20:33

Svěcení mladých vín

Datum konání: 30. 12. 2022

Spolek Kurdějovských vinařů zve na Svěcení mladých vín, které proběhne v pátek 30.12. od 14:00 ve výrobně šumivých vín - Kurdějov 88 (hotel Tenis).
Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni!

Publikováno 26. 12. 2022 10:29

Vánoční zpívání

Datum konání: 23. 12. 2022

V pátek 23.12. se uskuteční tradiční vánoční zpívání za obecním úřadem od 18:00! Všichni jste srdečně zváni!


Publikováno 21. 12. 2022 11:16

Uzavřený sběrný dvůr

Vážení spoluobčané, informujeme, že v sobotu 24.12. bude sběrný dvůr uzavřen. 


Publikováno 21. 12. 2022 10:29

Pozvánka - Dům kultury Hodonín

Dům kultury Hodonín srdečně zve na akce


Publikováno 12. 12. 2022 11:23

Novější 1