image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Občan > Aktuality

Aktuality


Štítky:
Novější 1

Revize KN

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla v katastrálním území Kurdějov zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče (dále jen katastrální úřad) revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).  Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 vyhlášky č. 357/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

Zaměstnanci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou (leteckými snímky), poté pochůzkou v terénu zjistí skutečný stav, který pak porovnají se stavem evidovaným. V případě zjištění nesouladu vhodí zaměstnanci Oznámení o provedené revizi katastrálního operátu do domovní schránky, čímž vyzvou vlastníky nemovitostí k předběžnému projednání. Předmětem revize jsou především zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků, typů staveb a způsobu využití staveb.

Pro každý zjištěný nesoulad vyhotoví katastrální úřad přílohu protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí. Pokud daný nesoulad vyžaduje řešení nesouladů s dalšími orgány veřejné moci (dále jen OVM), tj. obec, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, či orgán územního plánování, zasílá katastrální úřad přílohu příslušnému OVM k vyjádření. Poté zaměstnanci katastrálního úřadu projednají osobně, na základě výzvy, s vlastníkem dotčeného pozemku, zjištěný  výsledek revize a postup odstranění nesouladu, popřípadě stanovují termín pro jeho odstranění. Informace o nedořešených nesouladech v průběhu revize se zveřejní na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Součástí revize je, mimo jiné, i slučování parcel stejného vlastníka a stejného druhu pozemku, které tvoří souvislý celek.

Dále pak budou v obci zjišťovány technickoekonomické atributy (TEA) stavebních objektů vedených v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

V důsledku revize může tedy dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání v roce následujícím po roce, ve kterém tyto změny nastaly.

Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. V zájmu vlastníka by však mělo být, aby se revize na výzvu katastrálního úřadu účastnil, protože jeho účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

Katastrální úřad předem děkuje všem vlastníkům nemovitostí a občanům obce Kurdějov za jejich vstřícnost a součinnost při jednáních v rámci výše uvedených činností při revizi operátu.   

 

Ing. Martin Malec

ředitel

Katastrální pracoviště Hustopeče


Publikováno 25. 1. 2023 14:52

Prodej kompostu - Hantály


Publikováno 4. 4. 2023 13:43

Veřejné zasedání zastupitelstva

Datum konání: 8. 3. 2023

Oznámení a pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kurdějov, které se bude konat ve středu 8.3. 2023 v 18:00 hodin ve velkém sále Obecního úřadu Kurdějov


Publikováno 1. 3. 2023 14:56

Nové místo uložení bioodpadu

Vážení spoluobčané, hledáme nové místo pro uložení bioodpadu. Podmínkou je dobrý přístup z komunikace. Máte nějaký návrh? Sdělte nám ho na Facebooku/instagramu do komentářů, na mail info@obec-kurdejov.cz nebo anonymně do dotazníku!

https://1url.cz/4r0Cp

Děkujeme!


Publikováno 9. 2. 2023 13:02

Sdělení Policie ČR

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o součinnost. Policisté v těchto
dnech prověřují oznámení o podvodných řemeslnících, kteří si v našem okrese
tipují převážně starší občany, a to s nabídkou provedení drobných zednických
oprav. Následně tito podvodníci vyberou od seniorů zálohy a páce neprovedou.Policie České republiky varuje občany před falešnými řemeslníky, kteří cílí
především na starší občany. Tito podvodníci osloví seniory přímo na ulici,
popř. zazvoní u staršího domu, a následně nabízejí provedení drobných
zednických oprav. Od důvěřivých seniorů si vyžadují zaplacení zálohy v řádu
tisíců korun. Po zaplacení zálohy ale odejdou, aniž by práci vykonali.
Podvodníci svou důvěryhodnost zvyšují tím, že se zájemci sepíší fiktivní
smlouvu, která však neobsahuje ani údaje o zhotoviteli. V případě, že jste
se již stali obětí těchto podvodníků, obraťte se prosím na Policii České
republiky. Policisté také rádi uvítají další informace, které povedou k
dopadení těchto osob. Své poznatky můžete rovněž sdělit prostřednictvím
tísňové linky 158.Za zveřejnění výše uvedeného upozornění předem děkujeme.


S pozdravem a přáním hezkého zbytku dnepor. Mir. Měchura


por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M.
komisař


Publikováno 6. 2. 2023 11:58

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie eg.d.


Publikováno 25. 1. 2023 13:23

Poděkování kurdějovským občanům

Děkujeme kurdějovským občanům za vlídné přijetí koledníků a každý příspěvek do letošní Tříkrálové sbírky.


Publikováno 19. 1. 2023 10:10

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Kurdějovské domácnosti navštíví skupinky koledníků 7. ledna dopoledne. Děti, které by se chtěly ke koledování přidat, ať přijdou v sobotu v devět hodin do malého sálku u hospody


Publikováno 2. 1. 2023 15:27

Setkání důchodců

Kulturní komise Obecního úřadu v Kurdějově

 

Vás srdečně zve na společné setkání důchodců, které se uskuteční v sobotu 14. ledna 2023 v sále obecního úřadu. Začátek v 17 hodin.

Těšíme se na účast všech občanů narozených v roce 1962 a starší. Občerstvení zajištěno.

Žádáme zájemce, kteří se budou chtít setkání účastnit, aby potvrdili svoji účast na obecním úřadu u paní účetní osobně, nebo telefonicky na tel. č. 519 412 493 nejpozději do pátku 6. 1. 2023.

Za kulturní komisi Jan Homola


Publikováno 28. 12. 2022 20:33

Svěcení mladých vín

Datum konání: 30. 12. 2022

Spolek Kurdějovských vinařů zve na Svěcení mladých vín, které proběhne v pátek 30.12. od 14:00 ve výrobně šumivých vín - Kurdějov 88 (hotel Tenis).
Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni!

Publikováno 26. 12. 2022 10:29

Novější 1